• praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče
  • zdokonalení řidičských schopností v nepříznivých klimatických podmínkách
  • nácvik různých dopravních situací
  • získání vyšší sebejistoty za volantem

Kondiční jízdy jsou určeny pro všechny držitele řidičských průkazů, kteří se za volantem necítí příliš jistě a potřebují zdokonalit své řidičské schopnosti. Podle konkrétního požadavku zákazníka nabízíme individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu.